Voor verzekering, successie of verdeling

Titia Reuser

Een taxatie voor uw verzekering, successie of verdeling kent uiteenlopende waardebepalingen, die zijn vastgesteld door de Federatie TMV. Hieronder leest u een samenvatting van deze bepalingen, zodat u het belang van die waarden goed kunt inschatten en uw keus kunt maken. Want het doel van de taxatie is bepalend voor de waardering.

Taxatie voor verzekering  –  een voortaxatie
Ter bepaling van de vervangingswaarde

De term voortaxatie is ondubbelzinnig. Alleen als u een taxatierapport in handen heeft dat opgemaakt is vóór de datum van diefstal of verlies, kunt u erop rekenen dat uw verzekeraar het bedrag uitkeert dat erin staat vermeld. Een bedrag waarvoor u een juweel van gelijke soort, kwaliteit, staat en ouderdom als uw vermiste juweel kunt aanschaffen bij een gerenommeerde (antiquair-) juwelier. Mijn voortaxatierapport is altijd opgesteld in de zin van artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee u dus beschermd bent.

Het behoeft geen betoog dat u zonder zo’n rapport niet sterk staat tegenover een schade-expert van uw verzekeraar. Aantonen van het bezit en de waarde van een dierbaar en kostbaar juweel is voor de eigenaar meestal ondoenlijk. Zelfs als u over scherpe foto’s beschikt, is daarmee noch het feitelijke bezit van het juweel, noch de staat ervan op het moment van diefstal of verlies bewezen.

Een voortaxatierapport geldt meestal voor een periode van vijf jaar, afhankelijk van uw verzekering. Dan moet elk juweel opnieuw getaxeerd worden, wat natuurlijk minder werk is dan de eerste keer. De omschrijving is er al, het gaat er nu om of het juweel nog daadwerkelijk in uw bezit is, en of de staat en kwaliteit nog hetzelfde zijn. De nieuwe beoordeling  vermeld ik in het rapport hertaxatie.

Taxatie voor successie
Ter bepaling van de actuele waarde in het economisch verkeer

Waar het bij een voortaxatie voor verzekering gaat om een waardering van uw juweel ten behoeve van de aanschaf van een gelijkwaardig juweel, gaat het bij taxatie voor successie om de bepaling van de waarde in het economisch verkeer. Dat is een bedrag dat u kunt verwachten bij directe verkoop van uw juweel, dus zonder onderzoek naar de meest optimale verkoopmogelijkheden. De taxatiewaarden zullen in dit geval een stuk lager zijn dan bij een taxatie voor verzekering.

Taxatie voor verdeling
Ter bepaling van de waarde voor een rechtvaardigde verdeling

Wellicht wilt u alleen de waarde van uw juwelen weten om die bijvoorbeeld eerlijk te kunnen verdelen binnen de familie of uw relaties. U heeft dan geen kostbaar taxatierapport nodig maar wel een deskundig advies voor een rechtvaardige verdeling.

Titia Reuser